دوره متوسطه دوم پسرانه واحد 2- مشهد
امروز    ساعت:
ویژه ها
نظر سنجی
در سایت دبیرستان به کدام موضوع پرداخته شود مفیدتر است؟

بهداشت و سلامت

روانشناسی موفقیت و تحصیلی

فناوری و آموزشهای رایانه

مشاغل و رشته های تحصیلی

مشاوره و آموزه های تحصیلی

آموزشگاه در یک نگاه
گزارش فعالیت های آموزشی و پرورشی اين مطلب تاکنون 47 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 97-96
گزارش فعالیت های اسفند ماه 94 اين مطلب تاکنون 192 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های بهمن ماه 94 اين مطلب تاکنون 399 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های دی ماه 94 اين مطلب تاکنون 203 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های آذرماه 94 اين مطلب تاکنون 239 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های آبان ماه 94 اين مطلب تاکنون 242 بار مطالعه شده است
گزارش فعالیت های آبان ماه سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های مهر ماه 94 اين مطلب تاکنون 300 بار مطالعه شده است
گزارش فعالیت های مهر ماه سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیتهای اردیبهشت ماه 94 اين مطلب تاکنون 338 بار مطالعه شده است
گزارش فعالیت های آموزشی و پرورشی
گزارش فعالیت های فروردین ماه 94 اين مطلب تاکنون 266 بار مطالعه شده است
گزارش فعالیت های آموزشی و پرورشی فروردین ماه 94

اين سايت تا كنون 981139 بازديدكننده داشته است
© تمامی حقوق این پایگاه
متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی
امام حسین علیه السلام می باشد