دوره متوسطه دوم پسرانه شماره 2- مشهد
امروز    ساعت:
ویژه ها
نظر سنجی
در سایت دبیرستان به کدام موضوع پرداخته شود مفیدتر است؟

بهداشت و سلامت

روانشناسی موفقیت و تحصیلی

فناوری و آموزشهای رایانه

مشاغل و رشته های تحصیلی

مشاوره و آموزه های تحصیلی

دانش پژوهان برتر

نفرات برتر سومین آزمون گزینه دو پیش دانشگاهی(1396/9/2)

نفرات برتر اولین آزمون مرآت پایه دهم (1396/8/23)

نفرات برتر دومین آزمون گزینه دو پیش دانشگاهی (1396/8/12)

نفرات برتر اولین آزمون گزینه دو پایه یازدهم (1396/8/12)

نفرات برتر اولین آزمون گزینه دو (1396/7/21)

دومین مرحله آزمون مرآت (95/11/11)

پنجمین مرحله آزمون گزینه دو(95/11/1)

چهارمین مرحله آزمون گزینه دو(95/10/3)

دومین مرحله آزمون سنجش (95/9/26)

نفرات برتر مستمر مهر و آبان پایه چهارم

نفرات برتر مستمر مهر و آبان پایه سوم

نفرات برتر مستمر مهر و آبان پایه دهم

اولین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی پایه چهارم (95/9/21)

اولین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی پایه سوم (95/9/21)

اولین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی پایه دهم (95/9/21)

سومین مرحله آزمون گزینه دو (95/9/12)

اولین مرحله آزمون سنجش (95/8/14)

دومین مرحله آزمون گزینه دو (95/8/21)

اولین مرحله آزمون مرآت (95/8/16)

اولین مرحله آزمون گزینه دو (95/7/30)

اولین مرحله آزمون جامع سنجش

سومین مرحله آزمون مرآت (پایه سوم)

سومین مرحله آزمون مرآت (پایه دوم)

هفتمین مرحله آزمون گزینه دو

ششمین مرحله آزمون گزینه دو

دومین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی (پایه سوم)

دومین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی (پایه دوم)

پنجمین مرحله آزمون گزینه دو

چهارمین مرحله آزمون گزینه دو

آزمون مرآت مرحله دوم (پایه سوم)

آزمون مرآت مرحله دوم (پایه دوم)

اولین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی (پایه چهارم)

اولین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی (پایه سوم)

اولین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی (پایه دوم)

نفرات برتر سومین آزمون گزینه دو (ریاضی)

نفرات برتر سومین آزمون گزینه دو (تجربی)

آزمون مرآت مرحله اول پایه سوم

آزمون مرآت مرحله اول پایه دوم

نفرات برتر دومین آزمون گزینه دو

اين سايت تا كنون 949729 بازديدكننده داشته است
© تمامی حقوق این پایگاه
متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی
امام حسین علیه السلام می باشد